1. INTERNATIONAL SYMPOSIUM of GASTROENTEROLOGY

  • icon-calendar Datum: 22-23/6/1995
  • icon-marker Místo: Andorra la Vella, Andorra
  • icon-user Účastníci: 236

Hlavní témata

  • State of the Art Lectures and Controversies in Gastroenterology
ISG 1995

Setkání gastroenterologů v srdci Pyrenejí

V době, kdy v okolí Perpignanu zrají meruňky a broskve a slaví se velký svátek Katalánců Sant Joan, vyrazilo do Andorry 150 českých a slovenských gastroenterologů, aby se spolu s přibližně 50 odborníky z katalánsky hovořících oblastí zúčastnili akce s oficiálním názvem 1. setkání gastroenterologů z České republiky, Slovenska a katalánsky hovořících oblastí (22. až 23. června 1995). Setkání sponzorovala farmaceutická firma PRO.MED.CS Praha a.s., v jejímž sortimentu jsou zastoupeny i preparáty pro oblast GIT.

Setkání se uskutečnilo v moderním konferenčním a výstavním centru v andorrském hlavním městě Andorra la Vella. Má být počátkem nové tradice, kterou chce firma tímto založit a dále podporovat. Vědeckou záštitu poskytli členové vědeckého výboru – doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti, a jeho katalánští kolegové – dr. M. A. Gassul z Badalony a dr. J. R. Armengol Miró z Barcelony. Čestnému výboru předsedal M. Forné Molné, hlava andorrské vlády spolu s J. Pujol i Soley, prezidentem autonomního Katalánska.

Náměty jednotlivých přednáškových bloků pokrývaly prakticky celou problematiku GIT včetně minimálně invazivních operačních metod a metod zobrazovacích. Součástí setkání byla také sekce posterů.

Doc. Kotrlík se ve své přednášce zaměřil na diagnostiku bulbitidy, Dr. Petr a Dr. Shonová poskytli přehled o vývoji názorů na infekční původ vředové nemoci žaludku a duodena. Ve zprávě o diagnostice a klasifikaci žaludečních polypů zdůraznil Dr. Krtek význam podrobného histologického vyšetření, přičemž prezentoval vlastní zkušenosti se souborem 500 dlouhodobě sledovaných nemocných po endoskopické polypektomii. Příspěvek prof. Špičáka pojednával o historii a současnosti léčení jícnových varixů a Dr. Gryga podal přehled o histologii fundoaplikace (léčení hiátových hernií), doplněný vlastními zkušenostmi. Dr. Hyrdel přednesl zprávu o diagnostice a léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu ve slovenském Národném centru pre rezistentné peptické vredy, kde za nejdůležitější považují – v rámci diagnostických algoritmů – vyšetření vzestupu sérového gastrinu oproti jeho bazálním hodnotám za současného sledování sekreční odpovědi HCl. O klinických projevech, komplikacích, diagnostice a léčbě refluxní choroby pojednával příspěvek Dr. Hildebrandta. Dr. Kaščák vystoupil s téměř dvacetiletými zkušenostmi s endoskopickou extrakcí cizích těles z horní části GITu. Přednáška Dr. Zaorala o endoskopické ultrasonografii přinesla základní údaje o této metodě pro předoperační stanovení rozsahu nádorové infiltrace stěny jícnu. V posterové sekci zaujala prezentace originální předklinické metody prof. Květiny cílená na poznávání jednotlivých procesů podílejících se na osudu xenobiotik (včetně léků) ve stěně střevní.

Upraveno podle:

  • Frycová H. Setkání gastroenterologů v srdci Pyrenejí. Lékařské listy. Příloha Zdravotnických novin 1995; 44 (4…): 12.
  • Frycová H. Ještě ze setkání gastroenterologů: Andorra, červen 1995. Lékařské listy. Příloha Zdravotnických novin 1995; 44 (45): 2.

Ke stažení

Fotografie ze symposia